Avrupa Birliği Girişimi
Haberler
Ermenistan-Türkiye: diyalog ve uzlaşının yolunu açmak
05.12.2016
Ermenistan |

Konferans, Avrupa Birliği İstikrar Aracı desteği ile Türkiye ve Ermenistan’daki sivil toplumu güçlendirmek ve bir araya getirmeyi ve böylece iki ülke arasında istikrar ve barışın tahsisine yardımcı olmayı hedefleyen bir program olarak sürdürülmekte olan Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı. 

KONFERANS HAKKINDA

Konferans, Avrupa Birliği İstikrar Aracı desteği ile Türkiye ve Ermenistan’daki sivil toplumu güçlendirmek ve bir araya getirmeyi ve böylece iki ülke arasında istikrar ve barışın tahsisine yardımcı olmayı hedefleyen bir program olarak sürdürülmekte olan Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı: İkinci Bölüm (ATNP2) kapsamında düzenlenmektedir.

Konferansın amacı, ekonomi, kültür, eğitim alanları ve iki ülke arasında farkındalığı arttırıcı aktiviteler aracılığıyla, Türkiye-Ermenistan ilişkileri üzerine yoğunlaşan mevcut ve yeni aktörlerin arasında akademik ve siyaset üretici işbirliğine destek olmak, bilgi akışını güçlendirmek ve bu alanda çalışan araştırmacılar, uzmanlar, medya temsilcileri ve kurumlar arasında bir ağ oluşturmaktır.

Konferans, bir ağ oluşturmanın yanı sıra, tartışma, müzakere ve yeni fikirlerin üretilmesine de olanak sağlayacak bir etkinlik olarak tasarlanmıştır.

 

ÖRNEK MAKALE KONULARI (Adaylar, bu alandaki alternatif konu başlıklarını da önerebilirler)

          Ermenistan ve Türkiye’yi anlamak: karşılıklı toplum algıları*

          Güvenin arttırılabileceği alanlar: adımlar ve önlemler

          Yerel ve küresel gelişmelerin Ermenistan-Türkiye ilişkilerine etkileri

          Ermenistan-Türkiye arası ekonomik ilişkilerin bugünü ve yarını: engeller ve fırsatlar

          Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin iç ve dış aktörleri: köprüler kurmanın yollarını aramak

          Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin basındaki yansımaları

          Turizmden göçe toplumsal devinim

* Özel Not: Adayların 2014 yılında Ermenistan’da hayata geçirilen “Toward a Shared Vision of Normalization of Armenia-Turkey Relations” projesi kapsamında yürütülen anketin çıktıların kullanmaları özellikle tavsiye edilir.

KONFERANS OTURUMLARI

Konferans oturumları yukarıda geçen konular ve sunulan makaleler arasından yapılan seçim sonucunda 24 Mart 2017 tarihinde belirlenecektir.

SEÇİLME NİTELİĞİ

Think-tank ve akademik çevre temsilcileri ve doktor adaylarını kapsayacak şekilde, akademisyenler, uzmanlar ve araştırmacılar; sivil toplum kuruluşu temsilcileri; medyadan temsilciler; devlet kurumları da dâhil olmak üzere çeşitli alanlardaki karar alıcılar ve uluslararası organizasyonların konuyla ilgilenen temsilcileri konferans için başvurabilir. Ermenistan ve Türkiye’deki adayların konferansa katılımı ve katkısı özellikle teşvik edilmektedir.

ÖZETLERİN SUNULMASI

İlgilenenler adayların makale özetlerini son başvuru tarihine kadar sunması gerekmektedir.

Özet Hakkında Genel Bilgiler
Sunulan özetlerin değerlendirilmesi ve seçilmesi sürecinde dikkat edilen kriterler şunlardır:

1.      Özetler İngilizce olarak sunulmalı ve 300 kelimeyi geçmemelidir.

2.      Özetler, Olası Başlıklarkısmında belirtilen konulardan bir tanesi ile alakalı olmalıdır.

3.      Özetler, mantık çerçevesinde kolay anlaşılır, makalenin amacını, yapısını, argümanlarını ve sonucunu iyi yansıtır bir şekilde tasarlanmalıdır.

4.      Kullanılan alıntıların tamamında ilgili kaynaklar uygun bir şekilde gösterilmelidir.

Esas makaleler ile ilgili koşullar özetler arasındaki seçim tamamlandıktan sonra, yazarlarla bireysel olarak paylaşılacaktır.

SEÇİM KRİTERLERİ

Konferansın konuşmacıları Konferans Yönetim Kurulu tarafından rekabete dayalı bir şekilde seçilecektir. Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından, özetleri kabul edilen kişilerle iletişime geçilecek ve esas makalelerini göndermeleri talep edilecektir.

Seçilen makaleler ve sunumlar, konferansın tamamlanmasının ardından internet ortamında yayınlanacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Teslim Tarihi: 15 Ocak 2017, 00:00 GMT

Sonuçları: 24 Ocak 2017

Esas Makale Teslim Tarihi: 10 Mart 2017, 00:00 GMT

Sonuçları: 17 Mart 2017

KONFERANS DİLLERİ

Konferans Ermenice ve İngilizce olarak yürütülecek olup, konferans süresince simultane çeviri yapılacaktır.

ÜCRETLER VE MASRAFLAR

Konferansın herhangi bir katılım ücreti olmamakla birlikte, konferans günleri katılımcılar için yemek ikramı olacaktır. Buna karşın, katılımcılar kendi seyahat ve konaklama masraflarını kendileri karşılamakla yükümlüdür. Talep edilmesi durumunda, katılımcılar için konaklamanın ayarlanması konusunda destek sağlanacaktır.

KISMÎ FONLAMA

Türkiye’den gelecek 5 katılımcının seyahat ve Erivan’da en fazla 3 gece için konaklama masraflarını karşılayacak kısmî fon imkânı oluşturulmuştur.

KAYIT

Konferansa katılım için, lütfen başvuru formunu İngilizce olarak doldurun.

İLETİŞİM BİLGİSİ

Detaylı bilgi için iletişime geçilecek kişi, Ms. Narine Ishkhanyan, Proje Koordinatörü, CRRC – Ermenistan. E-posta: [email protected]; Telefon: (+37410) 57 48 68 (dahili 103)

ORGANİZASYONU DÜZENLEYEN KURULUŞ

Caucasus Research Resource Center (CRRC) – Ermenistan

Konferans, bölgesel konulara odaklı, ulusal bazda faaliyet gösteren, bağımsız ve tarafsız bir araştırma merkezi olan Caucasus Research Resource Center (CRRC)-Ermenistan tarafından düzenlenmektedir. Merkezimizin esas faaliyet kapsamı, ulusal ve bölgesel düzeylerdeki sosyo-ekonomik ve siyasi sorunların, yüksek kalitede veri toplama, analiz, rapor yazma ve bilim çevrelerinin kapasitelerinin arttırılması yollarıyla tespiti ve incelenmesidir. Detaylı bilgi için, lütfen internet sayfamızı ziyaret ediniz: www.crrc.am

PROGRAM HAKKINDA

Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı: 2. Bölüm (ATNP2)

Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı: İkinci Bölüm (ATNP2), Avrupa Birliği İstikrar Aracı desteği ile, Ermenistan ve Türkiye’den sekiz sivil toplum kuruluşundan oluşan bir Konsorsiyum tarafından istikrar ve barışın tahsisine yardımcı olabileceği hedeflenen bir program olarak gerçekleştirilmektedir. ATNP2, ATNP1’in 2014-2015 yılları arasındaki tecrübelerinden yola çıkarak geliştirilecektir. Programın genel amacı Türkiye ve Ermenistan’daki sivil toplumun güçlendirilmesi ve akabinde bu iki toplumun bölgesel barış ve istikrar, demokratik çoğulculuk ve sosyal içerme konularına katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

Etkinlik Takvimi
ŞUBAT
2024
PZTSALIÇRŞPRŞCUMACMTPZR
Barış tek yoldur
Bizi Takip Edin