Avrupa Birliği Girişimi
Haberler
Artvin Bölgesi Değerlendirme Gezisi
26.11.2016
Türkiye | Anadolu Kültür, Eurasia Partnership Foundation

Türkiye ve Ermenistan’dan bir grup mimar, koruma uzmanı, tarihçi, etnograf ve sanat tarihçisi Artvin ve bölgesindeki Ermeni kültürel mirasını araştırmak ve Ermeni ve gayrimüslim topluluklara ait tarihi yapıları incelemek amacıyla bir değerlendirme ziyaretinde bulundular. Ziyaretin ana hedefi, Türkiye’nin Doğu bölgelerindeki Ermeni yapılar üzerine Türkiye ve Ermenistan’dan uzmanların ortak bir inceleme yürütebilmesini sağlamak ve bu yapıların daha iyi korunması ve gelecek nesillere aktarılması için bazı öneriler ortaya çıkarmaktır.

Artvin bölgesi değerlendirme gezisi, Ermenistan’dan Eurasia Partnership Foundation (EPF) ve Türkiye’den Anadolu Kültür (AK) tarafından Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı: İkinci Bölüm (ATNP2) çatısı altında “Exchange of Art and Architecture experts” projesi kapsamında düzenlenmiştir. Türkiye ve Ermenistan’dan 10 uzman, 26 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında, Artvin ve civarında toplam 21 tarihi yapıda incelemelerde bulundu. Ziyaret edilen yerler arasında Yusufeli, Şavşat, Ardanuç ve Hopa bölgelerinde çoğu kilise ve manastır olan, bir kısmı camiye dönüştürülmüş, bir kısmı ise orijinal haldeki, içlerinde İşhan, Dort ve Tandzut Köyü Ermeni Kiliselerinin de bulunduğu yapılar mevcuttur. Ayrıca, gezi süresince yol üzerinde bulunan çok sayıda kale, köprü ve su değirmeni de incelendi ve belgelendi.

 

EPF, AK ve Kültürel Mirası Koruma Derneği (KMKD) temsilcileri gezi süresince uzmanlar grubuna eşlik ettiler. Proje kapsamında, ziyarete katılan uzman grubunun inceledikleri yapıların taşıdığı riskler ve rehabilitasyon olasılıkları üzerine ortak bir teknik değerlendirme raporu hazırlaması hedeflenmektedir. Artvin bölgesi ziyareti, aynı zamanda, 2014 yılında EPF ve AK tarafından ATNP çatısı altında düzenlenen Muş Bölgesi Ermeni Kültürel Mirası çalışması ile birlikte, Türkiye ve Ermenistan’daki sanat ve mimarlık alanlarındaki uzmanların resmi ve gayr-ı resmi ilişkilerinin derinleştirilmesine de büyük katkı sağlamıştır.

Etkinlik Takvimi
MAYIS
2024
PZTSALIÇRŞPRŞCUMACMTPZR
Barış tek yoldur
Bizi Takip Edin