Avrupa Birliği Girişimi
Haberler
Kapalı sınırları geçip teknoloji alanında işbirlik yaparlar
02.04.2015
Ermenistan | Public Journalism Club

Microsoft yenilik merkezi ve Kamu gazeteciliği külübü, 2014 yılı Kasım ayında “Sınırları olmıyan teknolojiler” projesini gerçekleştirmeye başladılar. Proje 6 ay sürecek ve komşu ülkelerin iletişim ve enformasyon teknolojileri alanının startuplarına kendi fikirlerini geliştirmek konusunda yardım edecek.

 

Daha önce online rejimde görüşmüş olan startup takımlarının 15 temsilcisi Mart 26 tarihinde buluştular ve kursu geçiren uzmanlar ve düzenleyicilere kendi startup fikirlerini sundular. Bu yoğun kurs zarfında takımlar, kendi fikirlerini gerçekleştirebilmek için teknik ve iş olanakları hakkında önemli bilgiler öğrendiler.

 

Türkiye’den gelmiş uzman Emin Okutan, tüm takımların startup fikirlerini dinledi ve bunlar hakkında kendi görüşlerini dile getirdi. Okutan, tüm takımların fikirlerinin başarılı ve büyük iş projeleri olacağından emindir. “Geçmiş yılın Kasım ayında Ermenistanlı ve Türkiyeli genç girişimciler ile artık çalıştık. “InnoWeekend”in bir parçası olan ilk “Startup weekend” çok daha ürün yaratmaya yönelik bir etkinlikti. Bu kurs zarfında ise iş modellemesi ve modeli işe dönüştürme hakkında bilgi veriyoruz” diye anlattı.

 

Erivan’daki dört günlük buluşmadan önce mentorler takımlar ile online dersler geçirdiler. Bu online dersler zarfında takımların fikirlerinin geliştirmesi üzere bazı çalışmalar yapıldı.

 

Takımların ne fikirleri var ?

 

Home planning” Ermeni takımı, virtüel dekorasyon platformu yaratmak fikrini sundu. Bu virtüel platformda her kullanıcı kendi dairesinin onarımı yapabilir, mobilya seçebilir ve onarım harcamasını hesaplayabilir.

 

“Evreka” Türk takımı, şehirlerde çöp toplama için ilginç çözümler öneriyor. Bu tasarım çerçevesinde çöp kutularında konulan özel araçlar hazırlanacak. Bu araçlar, çöp kutuların dolu oldukları hakkında online sinyal verecek ve çöp toplama otomobilleri gelecek. En önceden bu tasarım, zaman ve para tasarrufu vasıtası ile belediyesinin çalışmalarını kolaylaştırma ve çöp toplama işini doğru düzenleyerek şehir temizliğini sağlamayı hedefliyor.

 

“Paqqy” Ermeni takımı, özel şahıslar vasıtasıyla çeşitli eşyaların teslimatı için bir platform yaratmak fikrini sundu. Hesabı olan her kullanıcı belirli ödeme karşısında postacı olabilir. Kullanıcılar, bir eşyayı aktarmak için online siparişler kaydedebilirler ve postacılar bulabilirler. Teslimat için kullanıcılar, sitede mevcut fiyat listesine göre hizmet için ödeme alacaklar.

“Midme” Türk startupı, kullanıcıya çeşitli diller öğreten mobile uygulaması sundu. Uygulama oyun unsurları ve TOEFL, IELTS testleri inceleme olanağı içerecek.

 

“TPI” Emreni startupı, sakatlığı olan kişiler için online platform yaratmak fikrini sundu. Platformda bu kişiler hazırladıkları hatıralık, kart, tahta heykeli, el yapımı elbiseler vb. şeyler satabilecekler. Tasarım, handmade eşyalar satan sakatlığı olan kişiler ve alıcı arasında bağ kurmayı ve sakatlığı olan kişiler için gelir kaynağı sağlamayı hedefliyor.

 

“Trendify” Türk takımı sosyal medyada yeni trendler, yani çok sayıda kişiler tarafından kullanılacak yeni çözümler paylaşmak için platform yaratmak fikrini sundu. Bu platformda kişiler, kendi yenilik, yaratıcı fikirleri paylaşabilir ve yeni trendler yayınlayabilirler.

 

Startup’ın başarı olmanın anahtarı. tavsiyeler

 

Arsen Babayan (WorkFront şirketi kalite sağlama formeni, Ermenistan), Nazaret Seferyan (ONEArmenia Ermenistan ofisi müdürü, Ermenistan), Emin Okutan (Viveka Technology Incubator’un ortak kurucusu, Türkiye) ve Ozan Sönmez (Yeni Venture Accelerator’un yönetmeni, Türkiye) dersleri geçirdiler.

 

Onlar, startup fikirlerini başarılı işe dönüştürmek için birkaç tavsiyeler verdiler:

  • Ürün veya hizmetin ne konu için yaratılacağını anlamak gerekir.
  • Bu konu, hedef kitlesi, yani müşteriler için o kadar önemli midir ? Önemli ise, ürünü yaratmaktan önce takımın temsilcileri müşteriler ile çalışmalı, konuyu titizlikle inclemeli, müşterilerin katılmaları ile kendi fikirlerini test etmelidirler.
  • Senin ürünün gerçek tüketicisini belirlemek ve bu grup için konuyu nasıl halletmeyi anlamak gerekir.
  • Konunun çözümü geniş olmamalı. Daha dar ve bir somut konuyu çözmeye yönelik olması startup için çok önemlidir.
  • Startup takımı, olabilmesine kadar az harcama ve vasıtalarla nihai ürün veya prototipi yaratabilmelidir.
  • Takımın hep beraber olması çok önemlidir. Fikirden daha önemlisi takımdır.
  • İş modeli olmalı. Yani tüketicinin kim olmasını bilmek ve gelir sağlamak için piyasada kendi ürününün marketingi yapmak gerekir.
  • İş kurmayı yol inşa etmeye benzerdir. Süreç, dönüm noktaları ve aşamalardan ibarettir. Yolu inşa etmek için tüm taşlar doğru yerinde ve doğru zaman konmalıdır.
  • Çeşitli kişiler ve kullanıcı gruplarına sunumlar yapmak yolu ile startup fikri her zaman denemek gerekir. Ardından fikir hakkında görüşleri toplamak ve hem fikir, hem eki, hem sitesi, hem aracı düzeltilmelidir.
  • Startuptan işe götüren yol doğru bir hat değildir. Bu yol helezon gibidir. Her adım ile bir seviye ile yükseliyor, durmadan büyüyor ve gerçek işe dönüşüyor.

 

Kurs zarfında ne okudular ?

 

Kursu geçiren uzmanlar, iş modellemesi, marketing, zaman planlaması, prototip yaratması, yatırımcılar ve hedef kitlesi ile çalışma hakkında bigilerini katılımcılarla paylaştılar.

 

Evreka takımı Necip Mert Barutçu “Biz büyük ölçüde enformasyon ve bilgi teslim aldık. Uzmanlar, fikirlerimizi çekici ve profesyonel şekilde sunmak becerikleri, zaman planlaması, marketing ve iş alfabesini öğrettiler. Olası müşterilerle nasıl çalışmak ve yaratacağımız ürünün ne gerçek sorunu halledeceğini bilmek de çok önemlidir” diye anlattı.

 

Katılımcılar, takımın fikirle tutuklu olmaması, fakat müşterinin ihtiyaçları üzere odaklaması, mevcut sorunun çözümünü bulması gibi yeni şeyler öğrendiklerini vurguladılar.

 

Oyunlaştırmanın ilkelerinin bilmesi de projenin katılımcıları için önemli bir yetenek oldu.

“Home planning” takımının temsilcisi Vahagn Hovhannisyan “Temel ilke budur. Sen müşteri için ilginç dizayn ve oyun unsurları ile sorunu çözebilmelisin. Bu halde müşterinin ilgisi olacak ve ertesi defa da müşteri bu platformunu kullanacak ve diğer kullanıcıları da bu üründen yararlanmaya davet edecek” diye konuştu.

 

Yatırımcıları ilgilendirmek, onlarla çalışmak ve piyasa üzere değerlendirme yapmak hakkında ders, genç girişimcileri için çok önemliydi.

“TPI” takımının üyesi Varduhi Muradyan “Biz anladık ki her gün kişilerle tasarım hakkında konuşmalıyız ve onların görüşleri esasında tasarımın eksiklerini bulmalıyız. Ardından ise tasarımı gerçekleştirmek veya gerçekleştirmemek hakkında karar almalıyız” diye anlatıyor.

Uzman Ozan Sönmeze göre kendi fikirlerini çekirgen şekilde sunma, takımların baş eksiğidir. Sunum yaparken takımlar kendinden emin ve coşkun olmalıdır.

 

Sözmez “Bu proje çerçevesinde Ermeni startupları epeyce uzun süre zarfında Türk startupları ile görüşüyor. Bu görgü, ürünlerinin hazır olması ve uygulaması zarfında Türkiye piyasasına girmek için iyi fırsat verir. Onların kişisel ve mesleği bağlantıları var ve iç ağı vasıtası ile Ermeni startupları Türkiye’de kendi tasarımlarını gerçekleştirebilir, Türk startuplar ise Ermenistan’da” diye anlatıyor.

Dersler ve pratik alıştırmalardan heyecanlı olmuş katılımcılar, uzmanlara sorular veriyorlar, her startup hakkında kendi görüşlerini dile getiriyor, itirazlar ediyor veya anlaşıyorlardı.

 

“Paqqy” Ermeni takımı yönetmeni Ruben Hambardzumyan “Daha önce Türk startupları ile temaslarımızın olmadığı için bu proje çerçevesinde kişisel seviyede bazı önyargılar kırıldı ve gelecekte büyük bir işbirliğe dönüşebilen bağlantı kuruldu. Mesleği açıdan ise startup alanında işleyen kişilerden startupımız hakkında görüş dinlemek de bizim için çok yararlı oldu” diye anlatıyor.

Aralar zarfında takımlar, kendi fikirlerini nasıl gerçek işe dönüştürecekleri, tasarımların eksikleri ve bunların giderilmesi hakkında tartışmalara devam ediyorlardı.

 

Bu tartışmalardan sonra oyun alıştırmaları oluyordu. Takımlar, müşteriyi ilgilendirmek, kendi ürünü daha çekici yapmak üzere beceriklerini geliştiryorlardı.

 

Varduhi Muradyan “Bu günler zarfında diğer takımların tasarım ve fikirlerini gördük. Bunlardan yararlanabiliriz ve projelerimizde uygulayabiliriz. Türk katılımcıları ile birçok benzerliğimiz var ve onların fikirlerinden bazı şeyler öğrenebiliriz, onlar ise fikirlerimizden yararlanabilirler. Hem de kültürlerarası görüşmeler iki taraf için de çok önemlidir. Türkiye ile kapalı sınırları aşmak ve iletişim ve enformasyon teknolojileri alanında işbirlik kurmak çok önemlidir” diye konuştu.

 

Derslerden yeni bilgi ve yetenekler teslim almış katılımcılar, tasarımları gerçekleşmekten sonra aralarında işbirliğin olmasından emindirler.

“Evreka” takımının temsilcisi Mehmed Pancaroğlu “Bu kursa katılıp ilk olarak Ermenilerle bağlar kurduk. Ermenistan, bizim için olası piyasadır. Gelecekte bu bağları kullanarak tasarımımızı Ermenistan’da gerçekleştirebiliriz” diye anlatıyor.

Derslerden sonra katılımcılar beraber görüştüler, kültür ve dil benzerlikleri ile farklılıkları, mutfak, mimarlık hakkında konuştular.

“MindMe” takımının üyesi Gönül Unal “Böyle projelerin devamlı olduğuna umarım. Bu görüşmeler önyargıların kırılmasına yardım eder. Biz gerçekten dostluk kurabiliriz ve işbirlik yapabiliriz” diye konuştu.

 

Dört günlük kursun sona ermesinden sonra takımlar kendi tasarımları üzere çalışmaya devam etmeli ve 2015 yılı Mayıs ayında Erivan’da geçirilen projenin son ayağı zarfında tasarımların sunumu yapmalıdırlar.

 

“Sınırları olmıyan teknolojiler” projesi, “InnoWeekend” bölgesel girişimi çerçevesinde geçirilen ve “Girişimcilerin karşılıklı ziyaretler” projesinin bir parçası olan “Ermenistan-Türkiye startup weekend”in ertesi ayağıdır. Bu proje, “Ermenistan-Türkiye startup weekend”in başarılı olmasının sayesinde gerçekleştirildi.

 

 “Sınırları olmıyan teknolojiler” projesi, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştıma Vakfı ile işbirliğinde Microsoft yenilik merkezi ve Kamu gazeteciliği külübü tarafından gerçekleştirilir. Proje, Ermenistan’da ABD Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilir.

 

Yazar: Lilit Arakelyan

Kaynak: www.mynews.am

 

Dersleri geçiren uzmanların verdikleri malzemeleri buradan okuyabilirsiniz: 

Etkinlik Takvimi
NİSAN
2024
PZTSALIÇRŞPRŞCUMACMTPZR
Barış tek yoldur
Bizi Takip Edin