Avrupa Birliği Girişimi
Hibe Programı » Desteklenen Projeler
Urban Foundation for Sustainable Development
Proje ile iki ülkedeki genç kentsel gelişim uzmanları arasında ortak tarih ve ortak kentsel mirasın korunmasına katkı amacıyla müşterek çalışma grubu oluşturularak Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalogun güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Hibe yararlanıcısı Urban Foundation for Sustainable Development, Türkiye’den Uluslararası Şümul Derneği ve Ermenistan’dan urbanlab işbirliği ile Kars ve Gümrü’deki kentsel mirası değerlendirirken, bir yandan da her iki ülkeden kentsel gelişim uzmanları için düzenlenen interaktif atölyeler ve çalışma gezileri aracılığıyla bu iki kentin ortak mirasını daha yakından tanımak hedeflenmektedir. Bunlara ek olarak, proje, uzman tavsiyeleri ve savunuculuk faaliyetleri yoluyla Kars ve Gümrü’deki ortak kentsel mirası koruyacaktır. Bu faaliyetlerin başında, yapılacak koruma ve bakım çalışmalarının daha iyi anlaşılması için, her iki şehirdeki 19. ve 20. yüzyıl mimarisinin yeniden tasarlanması ve bir albüm olarak basılması yer almaktadır. 

Etkinlik Takvimi
ŞUBAT
2024
PZTSALIÇRŞPRŞCUMACMTPZR
Barış tek yoldur
Bizi Takip Edin