Avrupa Birliği Girişimi
Programlarımız
Şehirlerin Buluşması
Şehirlerin Buluşması projesi Bursa ve Gümrü arasındaki kültürel değişimi ve diyalogu desteklemek üzere, Nilüfer Belediyesi ve Gümrü’de çalışan Gallery 25 güncel sanat galerisi işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.
Türkiye-Ermenistan Burs Programı
Burs Programı, Ermenistan ve Türkiye arasında uzun vadeli işbirliklerine hizmet edecek profesyonel bağların kurulması ve bunun için gerekli araç, mekanizma ve platformların geliştirilmesini hedefliyor.
Programın üç dildeki web sitesi
Kamu Gazetecilik Kulübü, programın üç dildeki web sitesi yönetmeye devam ederken, teknik bakım ve içeriğinin tam idaresinden de sorumlu olacaktır.
GENÇLİĞİ GÜÇLENDİRME
Ermenistan ve Türkiye arasında çoğu çeşitli uluslararası donörler tarafından desteklenmiş olan önemli ve çok başarılı gençlik değişimi girişimlerinin sayesinde Ermeni-Türk normalleşme sürecinde.
SİYASAL SÜRECİNE DESTEK
BAM resmi ve resmi olmayan siyasal fikirler, girişimler ve tavsiyeleri şekillendirip sunmak yoluyla “siyasal sürecine” destekleme gayretlerini daha da genişletmeyi amaçlamaktadır.
TRACK 1.5 DIPLOMASİ
Her tartışmada Ermenistan, Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerden eski politikacılar, üst düzey yetkililer, diplomatlar, insani yardım kuruluşları, ve sivil toplum temsilcileri.
TARIM GELİŞTİRME
Ermenistan merkezli Tarım ve Kırsal Kalkınma Vakfı Merkezi ile ile işbirliği içinde EETT adını taşıyan ve USAID tarafından finanse edilen tarımsal işletme projesini yürütmektedir.
SANATÇILARIN VE MIMARLIK ALANLARINDA UZMAN DEĞİŞİMİ
Türkiye hükümetinin, son birkaç yıl içinde yenileme kararı aldığı Ermeni kültürel miras anıt ve alanlarının restorasyon çalışmalarına herhangi bir aşamasında Ermeni uzmanlar resmi ve sistematik olarak dahil edilmediler.
Türkiye – Ermenistan Seyahat Fonu
Hrant Dink Vakfı, Avrupa Birliği desteği ile, Nisan 2014 – Mayıs 2015 arasında, Türkiye ve Ermenistan’ın farklı şehirlerinden 210 kişinin komşu ülkeye ziyaretlerini karşıladı.
Yavaş Gamats
Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd), 2016-17 arasında ‘‘Ermenistan-Türkiye İlişkileri Normalleşme Süreci Destek Programı’’ kapsamında, bir dizi çalışma yürütecek.
Ekonomik Fırsat Analizi
Ekonomik fırsat analizinde ana çıktı, Ermenistan ve Türkiye’nin ekonomik entegrasyonu konusunda yeni risk ve fırsatların kapsamlı bir şekilde ortaya konduğu bir rapor olacaktır.
Ermenistan Türkiye Sinema Platformu
Ermenistan Türkiye Sinema Platformu iki ülkeden ve diasporadan sinemacılara birlikte düşünmek, bir arada olmak ve birlikte üretmek için ortam yaratıyor.
MEDYA DESTEĞİ
Bu girişimin son niyeti ise haberdarlığı arttırma, halk eğitiminin kalitesini geliştirme ve hem Türkiye, hem de Ermenistan’da gelişmeler diskurunu daha yükseltmesidir.
GENÇLIK BANKASI
TOG ile Ermenistan ve Türkiye merkezli YouthBanklar arasındaki işbirliğini sürdürmek için gerekli değişim ziyaretleri ve ortak proje uygulamaları çalışmalarını beraberce yapmaya devam edecek.
Girişimciler Değişim
PJC ve TEPAV, "Girişimciler Değişimi" programının ilk aşaması olarak Ermenistan ve Türkiye arasındaki şimdiye kadar en büyük ölçeğe sahip olan sanayi alanındaki karşılıklı değişim programını gerçekleştirdiler.
Türkiyeyi anlamak
Türkiye’de beklenen gelişmeleri daha iyi anlamak amacıyla söz konusu olan projede yer alan çeşitli medya programlarının mercek altında günümüz Türkiyesi’nde yaşanan olaylar olacaktır.
Sizin Olaylar kontrol
Devam Eden Etkinlikler
Gelecek Etkinlikler
Geçmiş Etkinlikler
Grouped events
Canlı
Bütün Etkinlikler
Etkinlik Tarihi
Devam Eden Etkinlikler
Gelecek Etkinlikler
Geçmiş Etkinlikler
Etkinlik Yeri
Türkiye
Ermenistan
STK
Civilitas Foundation
Eurasia Partnership Foundation
Public Journalism Club
Regional Studies Center
Anadolu Kültür
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)
Yurttaşlık Derneği
Hrant Dink Vakfı
Canlı
Hibe Programı
Widget embed kodu
Türkiye-Ermenistan Burs Programı 5. Dönem başvurularınızı bekliyor
Türkiye-Ermenistan Burs Programı 2020-2021 döneminde Avrupa Birliği tarafından desteklenen Ermenistan - Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı: 3. Evre kapsamında yürütülmektedir
Pandemi dönemi ve sonrasında sivil toplum - 5: İnsan hakları nasıl etkileniyor?
"Pandemi dönemi ve sonrasında sivil toplum - 5: İnsan hakları nasıl etkileniyor?" webinarına Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ve insan hakları aktivisti Zafer Kıraç katılacak.
Barış tek yoldur

Yerevan’dan “Matenadaran” Mesrop Mashtots Eski El Yazmaları Araştırma Enstitüsü üyeleri Arpine Aleksanyan ve Sona Baloyan, Ermeni kültürünün korunmasına yönelik işbirliği ağlarını genişletmek üzere Türkiye Ermenileri Patrikhanesi, Ermeni liseleri, vakıfları ve yayınevleri ile görüşmek amacıyla İstanbul’a yaptıkları ziyaret için Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan destek aldılar.

Ermenistan ve Türkiye'den Haberler
Ressam Değişimi Projesi: 5 Eylül, 2014
Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı, Ermenistan’dan Civilitas Foundation (CF), Eurasia Partnership Foundation (EPF), Public Journalism Club (PJC), Regional Studies Center (RSC); Türkiye’den Anadolu Kültür, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYD) ve Hrant Dink Vakfı’ndan oluşan bir Konsorsiyum tarafından yürütülmektedir.