Avrupa Birliği Girişimi
Evre 1
Evre 2
Evre 2+
Evre 3
Hakkımızda » Program
Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı: İkinci Bölüm 1
19.05.2014
Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı, Avrupa Birliği İstikrar Aracı desteği ile, Ermenistan ve Türkiye’den sekiz sivil toplum kuruluşundan oluşan bir Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilmektedir.

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve kapalı sınırın açılmasına yönelik sivil toplum faaliyetlerini desteklemek için geliştirilen program, iki ülke halkı arasındaki temasların artırılması, ekonomi ve iş dünyası arasında bağların güçlendirilmesi, eğitim ve kültür faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve her iki toplumda tarafsız bilgiye erişimin kolaylaştırılmasını hedefliyor.

Programı yürütecek Konsorsiyum, Ermenistan’dan Civilitas Foundation (CF), Eurasia Partnership Foundation (EPF), Public Journalism Club (PJC), Regional Studies Center (RSC); Türkiye’den Anadolu Kültür, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYD) ve Hrant Dink Vakfı’ndan oluşuyor.

Ocak 2014’te başlayan ve 18 ay boyunca devam edecek program, 2 milyon Avro bütçeye sahip.

Programda, iki ülke halklarının birbirlerini daha iyi anlayabilmesine katkı sağlamak için televizyon programları ve yurttaş gazeteciliği gibi destek medya çalışmaları yürütülecek. Ayrıca gençler, öğretmenler, sanatçılar, mimarlar ve girişimcilerin sınır ötesi buluşmaları ve işbirliklerini destekleyici atölye, eğitim, değişim programı, burslar ve seyahat destek fonu gibi olanaklar da sağlanacak. Ekonomi ve ticaret alanındaki fırsatlar üzerine araştırmalar, toplumda tanınmış isimlerle geçmişe dair söyleşiler ve üst düzey politika yapıcılar arasında fikir alışverişleri de program kapsamında yer alıyor.

Programın en önemli önceliklerinden biri kapsayıcılık; diyalog sürecine yeni aktörlerin katılımını teşvik etmek ve desteklemek. Bu doğrultuda, Konsorsiyum, Türkiye ve Ermenistan’dan Konsorsiyum üyeleri dışındaki birey ve sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amacıyla bir Hibe Programı oluşturdu. Hibe Programı, her iki ülkeden birey ve kuruluşları, Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programının genel hedefine katkı sağlayacak ve çarpan etkisi yaratacak proje fikirlerini sunmaya ve hayata geçirmeye davet ediyor.

Program boyunca gerçekleşecek bütün faaliyetlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak amacıyla kurulan üç dilli web sitesi, geçmişten bugüne Ermenistan-Türkiye diyalog sürecindeki çeşitli inisiyatif ve gelişmeleri duyurma işlevi de görecek.

Program hakkında daha fazla bilgi için [email protected] adresinden bize ulaşabilirsiniz.Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı: İkinci Bölüm (ATNP2)

Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı: İkinci Bölüm (ATNP2), Avrupa Birliği İstikrar Aracı desteği ile, Ermenistan ve Türkiye’den sekiz sivil toplum kuruluşundan oluşan bir Konsorsiyum tarafından istikrar ve barışın tahsisine yardımcı olabileceği hedeflenen  bir program olarak gerçekleştirilmektedir. ATNP2, ATNP1’in 2014-2015 yılları arasındaki tecrübelerinden yola çıkarak geliştirilecektir.

 

Programın genel amacı Türkiye ve Ermenistan’daki sivil toplumun güçlendirilmesi ve akabinde bu iki toplumun bölgesel barış ve istikrar, demokratik çoğulculuk ve sosyal içerme konularına katkıda bulunmalarını  sağlamaktır.  Bu amacın hayata geçirilmesi için, yeni aktörlerin Ermenistan ve Türkiye arasındaki ekonomi, kültür ve eğitim gibi alanlarda yükselmesine yardım etmek, ayrıca iki ülkedeki medya, uzman topluluklar ve kurumlar arasındaki bilgi akışı ve iletişimin geliştirilmesi gerekir.

 

Programı yürütecek Konsorsiyum, Ermenistan’dan Civilitas Vakfı (Civilitas Foundation / CF), Avrasya Ortaklık Fonu (EurasiaPartnership Foundation / EPF), Kamu Gazeteciliği Klubu (Public Journalism Club / PJC), Bölgesel Araştırmalar Merkezi (Regional Studies Center / RSC); Türkiye’den Anadolu Kültür, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Yurttaşlık Derneği (YD) ve Hrant Dink Vakfı’ndan oluşuyor.

 

Nisan  2016’da başlayan ve 16 ay süresinde  devam edecek program, 1.5 milyon Avro bütçeye sahip.

 

Program dahilinde Ticaret, Politika Araştırmaları, Kültür, Eğitim, Medya ve Gençlik alanlarında bir dizi etkinlik gerçekleştirilecektir. Program, seyahat ve değişim programlarını gerçekleştirirken temel amaç olarak toplumun farklı aktörlerin ve  katmanlarının bu programa katılımına odaklanacaktır. Programı içinde çeşitli etkinlikler yer alacaktır; gençler için atölye ve eğitimler, mimar ve girişimci değişim programı, iş ve ekonomik fırsatlar konusunda araştırmalar, medya araştırmaları, tarım geliştirme; gençlik ve toplum gelişimi gibi konuların yanı sıra politika analizleri çalışmalarına da yer verilecektir.

 

 

Programın en önemli önceliklerinden biri kapsayıcılıktır; diyalog sürecine yeni aktörlerin katılımını teşvik etmek ve desteklemektir. Bu doğrultuda, Konsorsiyum, Türkiye ve Ermenistan’dan Konsorsiyum üyeleri dışındaki birey ve sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amacıyla ATNP1 tarafından kurulan “Hibe Programı” çalışmalarına devam edecektir. Hibe Programı, her iki ülkeden birey ve kuruluşları, Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programının genel hedefine katkı sağlayacak ve çarpan etkisi yaratacak proje fikirlerini sunmaya ve hayata geçirmeye davet etmeye devam edecektir. 

 

Program boyunca gerçekleşecek bütün faaliyetlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak amacıyla kurulan üç dilli web sitesi, geçmişten bugüne Ermenistan-Türkiye diyalog sürecindeki çeşitli inisiyatif ve gelişmeleri duyurma işlevine devam edecektir.

 

Program hakkında daha fazla bilgi için [email protected] adresinden bize ulaşabilirsiniz.

2+
Armenia-Turkey.net internet sitesi için Tanımlar

Ermenistan-Türkiye Normalleşme Sürecine Destek Üçüncü Evre: Güçlendirme ve İleriye Taşıma, Ermenistan’dan Eurasia Partnership Foundation/Avrasya Ortaklık Vakfı (EPF), Civilitas Foundation/Civilitas Vakfı (CF)Regional Studies Center/Bölgesel Araştırmalar Merkezi (RSC) ve Public Journalism Club/Yurttaş Gazeteciliği Kulübü (PJC) ile Türkiye’den Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)Anadolu Kültür (AK)Hrant Dink Vakfı (HDF) ve Yurttaşlık Derneği (YD) olmak üzere, Ermenistan ve Türkiye’den sekiz sivil toplum kuruluşundan oluşan bir Konsorsiyum tarafından yürütülmektedir.

Proje, daha önce aynı Konsorsiyum tarafından 2014-2015 ve 2016-2018 yılları arasında yürütülen AB-destekli Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Birinci Evre ve Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci İkinci Evre faaliyetlerinin mantıksal bir devamıdır ve Konsorsiyumun daha önceki çalışmalarını tamamlayıcı nitelikte olacaktır.

Projenin Genel Amacı, Türkiye-Ermenistan kara sınırının açılmasına ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesine katkıda bulunacak daha cesur siyasi gelişmeler ve daha büyük ölçekli girişimler için elverişli bir zemin hazırlamaktır.

Eylül 2019 tarihinde başlayan proje iki yıl sürecektir.

Projenin amaçları şunlardır:

  • Mevcut ortaklarla olan uzun süreli işbirliğini daha da geliştirerek ve diyalog sürecine yeni aktörler dahil ederek Türkiye-Ermenistan arasındaki diyaloğun ve normalleşme sürecinin destekçilerinin artırılması.
  • Türkiye- Ermenistan normalleşme sürecini desteklemek için yerel devlet ve devlet dışı paydaşların yanı sıra uluslararası aktörlerle de etkin etkileşim yoluyla çok boyutlu girişimlerin araştırılması ve haritalandırılması. 

Konsorsiyum üyeleri bu amaçlara ulaşabilmek için, toplumun farklı katmanlarını ve çeşitli paydaşları hedef alan bir dizi küçük ve orta ölçekli faaliyet gerçekleştirecektir. Konsorsiyum, Ermenistan ve Türkiye halkları arasında katılımı, etkileşimi ve diyaloğu kolaylaştıracak ve bu diyalog da Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci-1 ve Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci-2 projelerinin faydalanıcıları arasında tesis edilmiş olan ilişkileri daha da geliştirecektir. Konsorsiyum ayrıca tabandan, sivil toplumdan, kadın ve gençlik örgütlerinden/gruplarından, politika, devlet ve iş dünyasından yeni aktörlerin katılımını da sağlayacaktır.

Tüm faaliyetlerin sonuçları, projenin üç dilde hazırlanan internet sitesi www.armenia-turkey.net üzerinden kamuya duyurulacaktır.

Etkinlik Takvimi
NİSAN
2024
PZTSALIÇRŞPRŞCUMACMTPZR
Barış tek yoldur
Bizi Takip Edin