Avrupa Birliği Girişimi
Programlarımız
Bölgesel Araştırmalar Merkezi (RSC)
Türkiye ile ilgili geniş kapsamlı faaliyet ve araştırmalarımızın bütünleyici bir parçası olarak RSC; ATNP Programı kapsamında aşağıdaki projeleri uygulamaktadır:
Yavaş-Gamats
Yurttaşlık Derneği 2014 yılından beri ATNP programı kapsamında Yavaş-Gamats çalışmasını sürdürmeye devam ediyor. Yavaş-Gamats’ın önceki aşamalarının ana aktivitesi yaz okulları olarak gerçekleştiriliyordu.
Civilitas Foundation
Civilitas Foundation, CivilNet Medya platformu aracılığıyla, Türkiye’de gerçekleşen ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel olaylarla ilgili haftalık özet videolar hazırlamaktadır. Program, haberleri ve olayları aktarırken, konuların arka planındaki bağlamı da sunmaktadır.
Field Oriented Workshops
Atölyeler, iki komşu ülke arasında temeli atılmış işbirliği alanların geleceğine odaklanacak ve bu sayede bu alanlarda oluşan yeni proje fikirlerinin kolektif olarak tasarlanıp geliştirilmesine ve kapsayıcılığa katkı sunacaktır.
Diyalog Programları
Diyalog Programları yeni işbirliği alanlarını arttırırken, özel gereksinimlere göre tasarlanmış ziyaretler aracılığıyla her iki ülkeden uzmanlar, sivil toplum örgütleri, kuruluşlar ve uzmanlar arasında kurumsal bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.
Turkey – Armenia Short-term Fellowship Scheme
Program, profesyonellere komşu ülkede belirli bir ev sahibi kuruluş bünyesinde faaliyetlerini yürütme ve uzmanlık paylaşımı imkânı sağlıyor. Bursiyerler, iki komşu ülke arasında işbirliğine en çok ihtiyaç duyulan akademi, sivil toplum, basın, tıp, bilişim teknolojileri ve benzeri alanlardaki araştırma ve projeler yürütüyorlar.
Turkey – Armenia Travel Grant
Seyahat Fonu, Ermenistan ve Türkiye’den sivil toplum, gençlik ve gönüllülük politikaları, insan hakları ve demokrasi, eğitim, çevre, tarih, kültür-sanat, kalkınma, spor, bölgesel işbirliği gibi çeşitli temalar çerçevesinde her yaş ve uzmanlıktan kişi ve grupların gerçekleştirmeyi hedefledikleri işbirliklerine katkı sunmayı amaçlıyor.
Hibe Programı (EPF; Konsorsiyum)
Hibe programının amacı, Türkiye-Ermenistan diyaloğuna sivil toplum aktörlerinin daha fazla katılımını sağlamak amacıyla, program faaliyetlerine daha geniş faydalanıcı/paydaş gruplarının katılımının sağlanmasıdır.
‘Track 1.5 Diplomasi’ Etkinliği (EPF)
Track 1.5 Diplomasi, politika yapıcıların Track 1.5 ve Track 2 seviyelerinde daha açık politika tartışmalarına katılımını sağlayarak programın görünür politika etkisini artırmayı amaçlayan 1 günlük bir yuvarlak masa tartışmasıdır.
‘Geleceği Düşün’ Etkinliği (EPF; Konsorsiyum)
‘Geleceği Düşün’ etkinliğiyle, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog geliştirilmesi girişimlerinde yer alan bir dizi paydaşın da desteğiyle, Türkiye-Ermenistan diyaloğunun geleceğinin programlanması için fikir üretmek amacıyla Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci faydalanıcılarının ve paydaşlarının bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır.
Hibeler ve Diğer Faydalanıcılar için Takip Desteği (EPF; Konsorsiyum)
EPF ve Konsorsiyum, Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci’nin daha önceki evrelerinde gerçekleşen diğer faaliyetler/bileşenler ile Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Hibe Programı altında kaydedilen kritik öneme sahip gelişmelerin bazıları için takip finansmanı sağlanması amacıyla küçük ölçekli bir destek sağlayacaktır.
Sosyal Girişimcilik Ortaklık Projesi
PJC ve TEPAV her iki taraftan sosyal girişimcilik sektörü temsilcileri ve uzmanlarıyla yakın işbirliği içerisinde çalışarak bir Sosyal Etki Ölçme Araç Kiti (SIMT) geliştirecektir.
Muş Mimari Kültür Mirası Değerlendirme Raporu (Anadolu Kültür, EPF)
Anadolu Kültür ve EPF, Muş bölgesindeki Ermeni kültür mirasını oluşturan eserlerin mevcut durumlarının bilimsel olarak belgelendirilmesi, riskin değerlendirilmesi ve bu eserlerin ömürlerinin uzatılmasına katkıda bulunulması sürecini başlatacaktır.
Ermenistan-Türkiye Sinema Platformu
Ermenistan Türkiye Sinema Platformu iki ülkeden ve diasporadan sinemacılara birlikte düşünmek, bir arada olmak ve birlikte üretmek için ortam yaratıyor.
Ekonomik Fırsat Analizi
Türkiye ve Ermenistan arasındaki kapalı sınır, ülkelerin artırılması durumunda normalleşme yanlısı destek gruplarını güçlendirecek ve artıracak ikili ekonomik ilişkilerini tamamen durdurmamaktadır.
Programın üç dildeki web sitesi
Kamu Gazetecilik Kulübü, programın üç dildeki web sitesi yönetmeye devam ederken, teknik bakım ve içeriğinin tam idaresinden de sorumlu olacaktır.
Türkiye ve Ermenistan BİT Temsilcileri Arasında İşbirliği için Yeni Fırsatlar
Kamu Gazetecilik Kulübü (PJC) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), iki sektörden uzmanların katıldığı karşılıklı değişim projelerini Ermenistan-Türkiye Normalleşme Sürecine Katkı (ATNP) Programı çatısı altında gerçekleştirmiş, iki ülkedeki BİT sektöründeki girişimcileri teşvik etmişlerdir.
Türkiye – Ermenistan Seyahat Fonu
Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, iki komşu ülke halkları arasında doğrudan temasların artırılmasını ve her alanda işbirliklerinin teşvik edilmesini amacıyla Hrant Dink Vakfı tarafından Mart 2014’te oluşturuldu.
Türkiye-Ermenistan Burs Programı
Türkiye-Ermenistan Burs Programı, iki komşu ülkeden profesyonellerin sınır ötesi işbirliği ağları kurmalarını teşvik etmek amacı ile Hrant Dink Vakfı tarafından 2014 yılında oluşturuldu.
YavaşGamats
Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd), 2016-17 arasında ‘‘Ermenistan-Türkiye İlişkileri Normalleşme Süreci Destek Programı’’ kapsamında, bir dizi çalışma yürütecek.
TRACK 1.5 DIPLOMASİ
Bu proje ile Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde bölgesel konular da göz önüne alındığında ve bu iki ülkenin yapıcı bir katılım gösterdiği takdirede ilişkiler nasıl gelişir prizmasından umutlar arayacağız.
Sizin Olaylar kontrol
Devam Eden Etkinlikler
Gelecek Etkinlikler
Geçmiş Etkinlikler
Grouped events
Canlı
Bütün Etkinlikler
Etkinlik Tarihi
Devam Eden Etkinlikler
Gelecek Etkinlikler
Geçmiş Etkinlikler
Etkinlik Yeri
Türkiye
Ermenistan
STK
Civilitas Foundation
Eurasia Partnership Foundation
Public Journalism Club
Regional Studies Center
Anadolu Kültür
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)
Yurttaşlık Derneği
Hrant Dink Vakfı
Canlı
Hibe Programı
Widget embed kodu
Türkiye-Ermenistan Burs Programı 5. Dönem başvurularınızı bekliyor
Türkiye-Ermenistan Burs Programı 2020-2021 döneminde Avrupa Birliği tarafından desteklenen Ermenistan - Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı: 3. Evre kapsamında yürütülmektedir
Pandemi dönemi ve sonrasında sivil toplum - 5: İnsan hakları nasıl etkileniyor?
"Pandemi dönemi ve sonrasında sivil toplum - 5: İnsan hakları nasıl etkileniyor?" webinarına Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ve insan hakları aktivisti Zafer Kıraç katılacak.
Barış tek yoldur

Yerevan’dan “Matenadaran” Mesrop Mashtots Eski El Yazmaları Araştırma Enstitüsü üyeleri Arpine Aleksanyan ve Sona Baloyan, Ermeni kültürünün korunmasına yönelik işbirliği ağlarını genişletmek üzere Türkiye Ermenileri Patrikhanesi, Ermeni liseleri, vakıfları ve yayınevleri ile görüşmek amacıyla İstanbul’a yaptıkları ziyaret için Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’ndan destek aldılar.

Ermenistan ve Türkiye'den Haberler
''Sırlanmış Zaman'' - NarPhotos & 4PLUS
Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı, Ermenistan’dan Civilitas Foundation (CF), Eurasia Partnership Foundation (EPF), Public Journalism Club (PJC), Regional Studies Center (RSC); Türkiye’den Anadolu Kültür, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYD) ve Hrant Dink Vakfı’ndan oluşan bir Konsorsiyum tarafından yürütülmektedir.